ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:997760939
Γ.Ε.ΜΗ.:122258899000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΕΡΜΟΥ 3 -Τ.Κ. 54624
Τηλέφωνο:2310533908